Könyvajánló: A megismerés építőkövei – kocsmafilozófia helyett ezt olvasd ha érdekel az MI

Manapság már tényleg mindenkinek van véleménye a mesterséges intelligenciáról és sok tévhitettel és féligazsággal találkozhatunk. De pontosan mi is az az MI, mit tud és hogyan tanul? Miben különbözik a “klasszikus” MI és a deep learning? Mi a kapcsolat az emberi elme, annak modellezése és a gyakorlati implementációk között? Andy Clark izgalmas és olvasmányos könyve alaposan megismerteti a mesterséges intelligencia és a kognitív tudományok kérdéseivel az olvasót.

A megismerés építőkövei 1996-ban jelent meg magyarul, hét évvel az angol kiadás után. Sokunk számára kapudrog volt ez a könyvecske a kognitív tudományok és a mesterséges intelligencia felé. Sajnos azóta se sikerült hasonló könyvet magyarra fordítani, pedig igény egész biztosan lenne rá. Kicsit oldskool hogy a deep learning még konnekcionizmus és PDP (parallel distributed processing) leánykori néven szerepel a könyvben, de ekkoriban még ez a terület nagyon alernatívnak számított. Ne feledjük, hogy 1989-ben még nem volt lejátszott meccs a híres >>Past tense debate<< (nem mellesleg attól hogy most a csapból is a deep learning folyik, a kognitív tudományokban ez még ma sem lejátszott meccs, és Gary Marcus mai kritikái is kb ennek szerves folyamányai).

A nyolcvanas években Paul Smolensky (nyelvész olvasóinknak az optimalitáselméletből lehet ismerős a neve) köré kezdtek szerveződni a konnekcionisták, akik a kor színvonalához képest már nagyon jó számítógépes modellekkel dolgoztak. A kétrészes Parallel Distributed Processing tanulmánykötetben összegezték munkáikat 1987-ben, melyet még ma is szívesen hivatkoznak a terület kutatói. A PDP csoport alapvetően Neumann gondolatát vitte tovább a párhuzamos feldolgozást illetően. A gyakorlatban egy-egy ún. szubszimbolikus kognitív folyamatot modelleztek (pl. számjegyek felismerése, szófelismerés, a legbonyolultabb és egyben legismertebb magasabb szintű folyamatot modellező kísérlet a Rumelhart és McCelland On the learning of past tenses of English verbs tanulmányban leírt modell). Habár nagyon sikeres volt a csoport és figyelemre méltó eredményeket értek el, a kutatási irányzat a kilencvenes években kiesett az ipar látóköréből és megmaradt akadémiai hobbinak.

Setven Pinker a “hagyományos” iskola talajáról emelte fel a szavát a megosztott feldolgozás modellje ellen. A szavak és szabályok (WR, vagy Words and Rules) elmélet (legfrissebb formája) nem tagadja, hogy a pl. a múlt idő elsajátítása során egyszerű minta asszociációkon keresztül sajátítják el a gyermekek mind a szabályos, mind pedig a rendhagyó alakokat. A WR a tárolásról szól, arról, hogy hatékonyan gráf adatstruktúrában érdemes tárolni a lexikon, a rendhagyó alakokat pedig érdemes a hierarchikus gráfba helyezni, minden más elem transzformációját pedig szabályokkal megoldani. (Itt lehet olvasni a múltidő vita összefoglalását Pinker szemszögéből.)

McCellend és Rogers The Parallel Distributed Processing Approach to Semantic Cognition című tanulmányukban Porhüriosz fájának modern reinkarnációját, Quillian szemantikus memóriáját vizsgálják a neurális hálók szemszögéből. Nagyon meggyőzően érvelnek amellett, hogy a szemantikus relációk is asszociatív úton sajátíthatóak el, sőt, ezt még empirikus nyelvfejlődési adatokkal is alá tudják támasztani. Ami problematikus számunkra, az a kinyert adatok tárolása és gyors előhívása. Ebben nem sikerül Quillian eredményeit túlszárnyalniuk, sőt, ezt a modellt is alá lehet támasztani sok empirikus adattal is.

Andy Clark könyve ebben a közegben jelent meg és tett rendet a két egymásnak feszülő gondolkodás között. De nem csak ezért szeretjük Clarkot! A kiterjesztett elme (extended mind) és a megtestesült kogníció (embodied cognition) elméleteinek kidolgozásával a nyolcvanas és kilencvenes években megalapozta a hírnevét, de manapság is igen aktív, pl Lera Boroditsky-vel a nyelv vizuális percepcióra gyakorolt hatását vizsgálja.

A poszt nyitókép forrása itt található.

One-Time
Monthly
Yearly

Make a one-time donation

Make a monthly donation

Make a yearly donation

Choose an amount

¤5,00
¤15,00
¤100,00
¤5,00
¤15,00
¤100,00
¤5,00
¤15,00
¤100,00

Or enter a custom amount


Your contribution is appreciated.

Your contribution is appreciated.

Your contribution is appreciated.

DonateDonate monthlyDonate yearly

Do you like our visualizations? Buy them for yourself!

Visit our shop on Society6 to get a printout of our vizs.

Posted In: