Magyarország demográfiai változásai 1986 és 2018 között

Magyarország lakossága az 1980-as évektől csökken. Hogyan érezhető a népesség fogyása a városokban és a falvakban? Milyen arányban élnek nők és férfiak a különböző méretű településeken? Többek között ezekre a kérdésekre kerestük a választ kutatásunkban, amely a népességváltozás tendenciáit szemlélteti településenként, nemenként és település típusonként.

Először vizsgáljuk meg, hogyan változott a népesség 1986 óta a különböző méretű településeken. A településeket lakosság számuk szerint öt kategóriába soroltuk. A következő csoportokat hoztuk létre: 5.000 fő alatti települések, 5.000 és 20.000 fő közötti települések, 20.000 és 100.000 fő közötti települések, 100.000 fő feletti települések, főváros. Azt találtuk, hogy a kistelepülések (5.000 fő alattiak) lakosainak száma folyamatosan csökken, illetve, hogy Budapest népessége 1986 és 2005 között csökkent, azóta stagnál.

Érdemes az adatok mélyére ásni és megnézni, hogy a korábban bemutatott öt településtípuson hogyan alakul a nők és a férfiak aránya. A diagram azt szemlélteti, hogyan változott a nők és a férfiak száma 1986 és 2018 között a különböző méretű településeken.

Az alábbi ábrán kereshetővé tettük Magyarország összes településének népességváltozását. A legördülő menüből kiválaszthatók a városok vagy beírható a nevük.

Miután általános képet kaptunk a népességváltozásról, érdemes számszerűsítenünk, hány százaléka volt 2018-ban az egyes települések lakossága az 1986-osnak. Az alábbi térkép azt mutatja, hogy a lakosok hány százaléka élt az adott településen 2018-ban 1986-hoz képest. A negatív számok a lakosság csökkenésére, a pozitívak növekedésre utalnak. A kapott százalékos értékeket 10 kategóriába soroltuk, majd a -4 és +6 közötti skála minden értékéhez egy színt rendeltünk az egyszerűbb térképes ábrázolás érdekében. Minél sötétebb a szín, annál nagyobb a népességfogyás mértéke. Az alábbi táblázat tartalmazza a kategóriákat.

A 2018-as lakosság aránya az 1986-oshoz viszonyítvaKategória
-65% –-4
-65% – -45%-3
-45% – -25%-2
-25% – 0%-1
0%0
0% – 25%1
25 – 45%2
45 – 65%3
65 – 85%4
85 – 105%5
105% –6

Az alábbi térkép Magyarország településeinek lakosságát mutatja az 1986-os állapot szerint. A sárga pontok mérete korrelál a lakosság méretével.

Végül összefűztük a települések éves népességtérképeit, hogy a lakosság változásának tendenciáit még alaposabban meg tudjuk figyelni.A

Adatforrások, kód

A Magyarország népességére vonatkozó adatokat innen töltöttük le, a projekthez tartozó kódjaink pedig itt találhatók.


One-Time
Monthly
Yearly

Make a one-time donation

Make a monthly donation

Make a yearly donation

Choose an amount

€5,00
€15,00
€100,00
€5,00
€15,00
€100,00
€5,00
€15,00
€100,00

Or enter a custom amount


Your contribution is appreciated.

Your contribution is appreciated.

Your contribution is appreciated.

DonateDonate monthlyDonate yearly

Do you like our visualizations? Buy them for yourself!

Visit our shop on Society6 to get a printout of our vizs.

Posted In: